Všeobecné obchodní podmínky

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. 

Při objednávce odběratel uznává a přijímá následující podmínky. Svou objednávkou potvrzuje jejich přečtení a souhlasí s podmínkami. 

1.1) Prohlášení o ochraně osobních dat 

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem, včetně možnosti zasílání newsletterů a obchodních sdělení.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Veškeré došlé objednávky jsou považovány za závazné, nejsou-li stornovány ještě v den objednání. 

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s Obchodními podmínkami. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. 

2.1) Potvrzení objednávky 

Objednávka je přijata do 24 hodin (o víkendech a svátcích první prac.den), potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. 

2.2) Zrušení objednávky 

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. 

3) BALNÉ A POŠTOVNÉ 

Poštovné a balné pro Českou republiku činí: 

- Doručení na adresu 85,- Kč
- Zásilkovna - předání na výdejním místě: 61,- Kč

- Dobírka 19,- Kč

a pro Slovenskou republiku činí 4,- € 

4) REKLAMACE A ZÁRUKA 

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. 

Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje výrobku odběrateli. Nevztahuje se na výrobky, jejichž životnost je kratší než záruka (např. podléhají běžnému opotřebení jejich používáním.) Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. 

Záruka se nevztahuje na: 
- vady vzniklé běžným používáním
- nesprávným použitím výrobku
- nesprávným skladováním 

Postup při reklamaci: 
Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno odběratele, úplnou adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady, popis, jak závada vznikla. 
Vracené zboží k reklamaci, neposílejte na dobírku, vyhrazujeme si právo nepřevzít zásilku od odběratele odeslané na dobírku - bez předešlé dohody! 

5) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ) 

Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání 

Případné spory lze vyřešit soudní i mimosoudní cestou. Podrobnější informace naleznete na stránkách ČOI https://www.coi.cz/informace-o-adr/

6) DODACÍ LHŮTA 


Zboží skladem expedujeme do 3 dnů. Zboží, které není na skladě u nás na Vás čeká v meziskladech u našich dodavatelů a výrobců. O termínu dodání tohoto zboží budete obratem informováni, ale expedujeme maximálně do 7 pracovních dnů.


7) CENA 

Veškeré ceny jsou uvedeny v Českých korunách (Kč) včetně DPH pro Českou republiku a v Euro (€) pro ostatní státy Evropské unie.